card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2021#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэлСудалгаа

ХУУЛЬЧДЫН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ ЁСНЫ БАЙГУУЛЛАГА - ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ ТОДОРХОЙЛОХ БОДЛОГЫН СУДАЛГАА

Зохиогч: Cудалгааны багийн бүрэлдэхүүн: МУИС-ийн ХЗС-ийн НЭЗТ-ийн багш, хуульч Б.Баялагмаа (LL.M), Хуульч, өмгөөлөгч Б.Анирмаа (LL.B), Хуульч, өмгөөлөгч Б.Наранцэцэг (LL.B), Хуульч, өмгөөлөгч Э.Энхцэцэг (LL.B)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Бодлогын судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХУУЛЬЧДЫН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ ЁСНЫ БАЙГУУЛЛАГА - ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ ТОДОРХОЙЛОХ БОДЛОГЫН СУДАЛГАА
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ХУУЛЬЧДЫН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ ЁСНЫ БАЙГУУЛЛАГА - ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ ТОДОРХОЙЛОХ БОДЛОГЫН СУДАЛГАА

Уг судалгаагаар Монголын Хуульчдын холбооны эрх зүйн өнөөгийн орчин, чиг үүргийн хэрэгжилтийг үнэлэн шинжилж, хуульчдын өөрөө удирдах ёсны байгууллагын эрх зүйн орчин, бүтэц, чиг үүргийн хүрээнд АНУ, Австрали, Япон болон бусад постсоциалист орны туршлагыг харьцуулан шинжилсний дүнд хуулийн төслийн хэлэлцүүлэгт хувь нэмэр оруулах тодорхой саналуудыг томьёолон танилцуулахыг зорилоо.  

Бодлого боловсруулах үйл ажиллагаа нь олон талын, тэр тусмаа хуульчдын оролцоотой байж гэмээ нь хууль тогтоомжийн чанар сайжирч, хуульчдын мэргэжлийн үйл ажиллагаанд ахиц дэвшил гарч, мэргэжлийн хариуцлага дээшилж, улмаар хуульчдын нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг нэмэгдэнэ хэмээн найдаж байна.  

 

Зохиогч: Cудалгааны багийн бүрэлдэхүүн: МУИС-ийн ХЗС-ийн НЭЗТ-ийн багш, хуульч Б.Баялагмаа (LL.M), Хуульч, өмгөөлөгч Б.Анирмаа (LL.B), Хуульч, өмгөөлөгч Б.Наранцэцэг (LL.B), Хуульч, өмгөөлөгч Э.Энхцэцэг (LL.B)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Бодлогын судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХУУЛЬЧДЫН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ ЁСНЫ БАЙГУУЛЛАГА - ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ ТОДОРХОЙЛОХ БОДЛОГЫН СУДАЛГАА
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих