card
Боловсрол, нийгмийн бодлогоХүний эрхИргэний оролцоог дэмжих нь2021#ИргэнийБоловсролдИргэний боловсролдГарын авлага

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулах бодлогыг хэрэгжүүлэх нь: Хөвсгөл аймгийн туршлагад суурилсан гарын авлага

Зохиогч: Гарын авлагыг боловсруулсан: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбооны Хөвсгөл аймаг дахь салбарын зохицуулагч Ч.Лхагвасүрэн, Хөвсгөл аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Насан туршийн боловсролын мэргэжилтэн Д.Баасансүрэн
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулах бодлогыг хэрэгжүүлэх нь: Хөвсгөл аймгийн туршлагад суурилсан гарын авлага
Хөтөлбөр: Иргэний оролцоог дэмжих нь

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулах бодлогыг хэрэгжүүлэх нь: Хөвсгөл аймгийн туршлагад суурилсан гарын авлага

Энэхүү гарын авлагад тэгш хамруулах боловсролын тогтолцоог дэмжсэн эрх зүйн орчны тайлбар мэдээллийг багтаасны зэрэгцээ шинэ тутам бүрдэж буй эрх зүйн орчныг хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн засаг захиргааны манлайлал, аймгийн болон сургуулийн түвшний зохион байгуулалтыг багтаав. 

Тэрчлэн сургуулийн түвшний үйл ажиллагааг шат, алхам бүрээр нь танилцуулж, боловсруулан ашиглаж байгаа баримт бичиг, маягт, хэлэлцэж шийдвэрлэсэн асуудлын тэмдэглэл зэргийг жишээ болгон орууллаа. 

 

Зохиогч: Гарын авлагыг боловсруулсан: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбооны Хөвсгөл аймаг дахь салбарын зохицуулагч Ч.Лхагвасүрэн, Хөвсгөл аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Насан туршийн боловсролын мэргэжилтэн Д.Баасансүрэн
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулах бодлогыг хэрэгжүүлэх нь: Хөвсгөл аймгийн туршлагад суурилсан гарын авлага
Хөтөлбөр: Иргэний оролцоог дэмжих нь