card
Улс төрийн нам, сонгуульАрдчиллын институциүдийг бэхжүүлэх2020#СонгуульМонитор

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬ 2020 СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТАД ХИЙСЭН МОНИТОРИНГИЙН ТАЙЛАН

Зохиогч: Мониторингийн багийн ахлагч: С.Энхжаргал, Зохион байгуулагч: Б.Цогбаяр, Судлаачид: П.Жавхлан А.Батсуурь Б.Дулмаа Д.Надмид Г.Бат-Учрал Б.Мягмардорж
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Мониторинг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬ 2020 СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТАД ХИЙСЭН МОНИТОРИНГИЙН ТАЙЛАН
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬ 2020 СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТАД ХИЙСЭН МОНИТОРИНГИЙН ТАЙЛАН

Сонгуулийн үйл явцад итгэх иргэдийн итгэлийг нэмэгдүүлэхэд сонгуулийн үйл явц ил тод, бүх тал хяналт тавих боломжтой байх нь туйлын чухал юм. Үүнд бие даасан иргэний нийгмийн байгууллагуудын хяналт чухал бөгөөд МИДАС ТББ-ын зүгээс 2020 оны УИХ-ын сонгуулийн явцад санал тоолох төхөөрөмжийг сонгуульд бэлтгэх үйл явц болон сонгогчдын нэрийн жагсаалтад хяналт тавих ажлыг 2020.05.01 – 2020.06.30-ны хооронд зохион байгуулж гүйцэтгэлээ. Энэхүү тайланд сонгогчдын нэрийн жагсаалтад хийсэн мониторингийн үр дүнг танилцуулж байна. 

 

 

Зохиогч: Мониторингийн багийн ахлагч: С.Энхжаргал, Зохион байгуулагч: Б.Цогбаяр, Судлаачид: П.Жавхлан А.Батсуурь Б.Дулмаа Д.Надмид Г.Бат-Учрал Б.Мягмардорж
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Мониторинг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬ 2020 СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТАД ХИЙСЭН МОНИТОРИНГИЙН ТАЙЛАН
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь