card
Зохиогч: СУДАЛГААНЫ ТОЙМ БОЛОВСРУУЛСАН: Г.Давааням (LL.D, Nagoya)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Япон Улсын төрийн өмчийн удирдлага, түүний эрх зүйн зохицуулалт - Судалгааны тойм №29
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Япон Улсын төрийн өмчийн удирдлага, түүний эрх зүйн зохицуулалт - Судалгааны тойм №29 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийг Үндсэн хуулийн үзэл санаанд нийцүүлэн шинэчлэхээс гадна “нийтийн өмчийн эмгэнэл”-ийг арилгах хүрээнд төрийн бүхий л төрлийн өмчийн удирдлага, түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох хэрэгцээ шаардлага үүсэж байна. Энэ хүрээнд Япон Улсын туршлага, эрх зүйн зохицуулалтыг судалсан болно. 

 

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ ТОЙМ БОЛОВСРУУЛСАН: Г.Давааням (LL.D, Nagoya)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Япон Улсын төрийн өмчийн удирдлага, түүний эрх зүйн зохицуулалт - Судалгааны тойм №29
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь