card
Хүний эрхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2020Иргэний боловсролдFactsheet

INFORMATION ON THE STATUS OF HUMAN RIGHTS SUBMITTED TO THE UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL

Зохиогч: THE MONGOLIAN HUMAN RIGHTS FORUM
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: INFORMATION ON THE STATUS OF HUMAN RIGHTS SUBMITTED TO THE UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

INFORMATION ON THE STATUS OF HUMAN RIGHTS SUBMITTED TO THE UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL - THE MONGOLIAN HUMAN RIGHTS FORUM

 

Зохиогч: THE MONGOLIAN HUMAN RIGHTS FORUM
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: INFORMATION ON THE STATUS OF HUMAN RIGHTS SUBMITTED TO THE UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих