card
Хүний эрхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2020Иргэний боловсролдFactsheet

НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлд илгээсэн Хүний эрхийн төлөв байдлын мэдээлэл

Зохиогч: Хүний Эрхийн Форум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлд илгээсэн Хүний эрхийн төлөв байдлын мэдээлэл
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Монгол Улс НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлийн UPR I, II циклээс хүний эрхийн тогтолцоог бэхжүүлэх хүрээнд нийт 13 зөвлөмж хүлээж авснаас 5 зөвлөмжийг хэрэгжсэн хэмээн үзлээ. Энэ хүрээнд иргэний оролцоог баталгаажуулах, хүн амын тодорхой бүлгийн эрхийг хангах, хамгаалах, төрийн ил тод, хариуцлагатай байдлыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр шинээр баталсан хууль тогтоомжийг иргэний нийгмийн зүгээс сайшааж байгаа болно. 

Зохиогч: Хүний Эрхийн Форум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлд илгээсэн Хүний эрхийн төлөв байдлын мэдээлэл
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих