card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулахЭдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ИргэдийнОролцоо2022Гарын авлага

Иргэд улсын төсвийг хянах гарын авлага: Улсын төсвийн төлөвлөлтийн шатанд иргэд хэрхэн оролцож, хяналт тавих вэ?

Зохиогч: Боловсруулсан: А.Батпүрэв, Редактор: Д.Оюунбадам, Хэвлэлийн дизайнер: А.Чинбат
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Улсын төсөв, төсвийн хяналт, төсвийн төлөвлөлт, иргэдийн оролцоо
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Улсын төсвийн төлөвлөлтийн шатанд иргэд хэрхэн оролцож, хяналт тавих аргачлалын гарын авлагыг Та бүхэнд хүргэж байна. Энэхүү гарын авлагад иргэд хэзээ, хаанаас төсвийн мэдээлэл авч болох, яаж, ямар шалгуураар төсвийг шинжлэх, төсвийн төлөвлөлтийн шатанд хэрхэн оролцож, хяналт тавих аргачлалыг багтаав. Үүнээс гадна Монгол Улсын нэгдсэн төсөв юунаас бүрддэг, яагаад төсөвт олон нийтийн хяналт чухал талаарх ойлголтыг тусгасан болно.

 

 

Зохиогч: Боловсруулсан: А.Батпүрэв, Редактор: Д.Оюунбадам, Хэвлэлийн дизайнер: А.Чинбат
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Улсын төсөв, төсвийн хяналт, төсвийн төлөвлөлт, иргэдийн оролцоо
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах