card
Боловсрол, нийгмийн бодлогоИргэний оролцоог дэмжих нь#ИргэнийБоловсролд2022Иргэний боловсролдГарын авлага

Иргэний нийгмийнхэнд зориулсан мэдээллийн аюулгүй байдлын анхан шатны сургалтын гарын авлагатай танилцана уу

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Иргэний нийгмийнхэнд зориулсан мэдээллийн аюулгүй байдлын анхан шатны сургалтын гарын авлагатай танилцана уу?
Хөтөлбөр: Иргэний оролцоог дэмжих нь

 

 

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Иргэний нийгмийнхэнд зориулсан мэдээллийн аюулгүй байдлын анхан шатны сургалтын гарын авлагатай танилцана уу?
Хөтөлбөр: Иргэний оролцоог дэмжих нь