card
Зохиогч: 1. Б.Хонгорзул, Б.Доржпагма 2. М.Сувд, Д.Эрдэнэчимэг, М.Ариунаа 3. Б.Энхбаяр, Б.Досжан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй нийгэм форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Шүүхийн шийдвэр, шүүх эрх мэдэл, шүүхийн хараат бус байдал, шүүхийн шийдвэр судалгаа, судалгаа
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

 

 

 

Зохиогч: 1. Б.Хонгорзул, Б.Доржпагма 2. М.Сувд, Д.Эрдэнэчимэг, М.Ариунаа 3. Б.Энхбаяр, Б.Досжан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй нийгэм форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Шүүхийн шийдвэр, шүүх эрх мэдэл, шүүхийн хараат бус байдал, шүүхийн шийдвэр судалгаа, судалгаа
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх