card
Хүний эрхХууль Эрх зүй#ХүнийЭрх #ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэл#ХохирлынҮндэснийТогтолцоо2022СудалгааБодлогын асуудал

ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ ҮЙЛДЭХ ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН ДАВХАРДАЛ - БОДЛОГЫН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2022
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ ҮЙЛДЭХ ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН ДАВХАРДАЛ
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх
Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2022
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ ҮЙЛДЭХ ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН ДАВХАРДАЛ
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх