card
Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэл2022

Зорчих эрхийг хязгаарлах ялын хэрэгжилт

Зохиогч: Б.Алтангэрэл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Эрүүгийн эрх зүйн шинэчлэл
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Зорчих эрхийг хязгаарлах ялыг хэрэглэж эхлээд нэг жил гаруй хугацаа өнгөрч буйтай холбогдуулан тус ялын үр нөлөө, хэрэгжилтэд тулгамдаж буй асуудлыг судлахыг зорьсон. Тус судалгаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ялын тухай ойлголт, түүний шинжийг онол, практикийн түвшинд авч үзэж, гадаад орны туршлага, өөрийн орны хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийн, зөвлөмж, санал боловсрууллаа.

 

 

Зохиогч: Б.Алтангэрэл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Эрүүгийн эрх зүйн шинэчлэл
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих