card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхХүний эрх#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэл#ХуульСахиулахБайгууллага 2022Судалгаа

Кибер гэмт хэргийн зохицуулалтын талаарх харьцуулсан судалгаа

Зохиогч: Өмгөөллийн “Фиделитас Партнерс” ХХН
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэл, цахим гэмт хэрэг, кибер гэмт хэрэг, гэмт хэрэг
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих зорилгоор  Монгол Улсын хууль тогтоомжид шинээр тусгагдсан кибер аюулгүй байдал, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч зэрэг ойлголтууд, улмаар кибер аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн талаарх бусад улс орны зохицуулалт, гэмт хэргийг мөрдөн шалган тогтоож, шийдвэрлэж буй практикийг харьцуулан судалсан сонирхолтой тайланг уншигчдадаа толилуулж байна. Тус судалгааг Өмгөөллийн Фиделитас Партнерс ХХН-ийн судлаач нар хийж гүйцэтгэсэн болно. 

Зохиогч: Өмгөөллийн “Фиделитас Партнерс” ХХН
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэл, цахим гэмт хэрэг, кибер гэмт хэрэг, гэмт хэрэг
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих