card
Ардчилсан сайн засаглал2012Монитор

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ВЭБСАЙТЫН ИЛ ТОД БАЙДАЛ МОНИТОРИНГИЙН ТАЙЛАН

Зохиогч: Содномжамцын Бадамханд. IRIM судалгааны хүрээлэнгийн судлаач, Дээд боловсролын удирдлагын магистрант Баярмаагийн Эрдэнэ. IRIM судалгааны хүрээлэнгийн судлаач, Социологийн магистр Нямсүрэнгийн Янжинпагма. IRIM судалгааны хүрээлэнгийн судлаач, Социологийн магистрант Батболдын Түвшинзаяа. IRIM судалгааны хүрээлэнгийн судлаач, Социологич
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2012
Төрөл: МОНИТОРИНГИЙН ТАЙЛАН
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ВЭБСАЙТЫН ИЛ ТОД БАЙДАЛ МОНИТОРИНГИЙН ТАЙЛАН
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн хүрээнд анх дэлхий даяар цахим засаглал нэр томъёонд тулгуурлан мэдээллийн технологийн х өгжил дэвшлийг төрийн удирдлагад нэвтрүүлэх ажлыг эрчимтэйгээр зохион байгуулж улс орон бүрт энэ талаар тусламж, дэмжлэг үзүүлсээр ирсэн билээ. НҮБ -ийн Хөгжлийн хөтөлбөрийн зүгээс 2002 оноос хойш тогтмол энэх үү хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэлэх мониторинг судалгааг дэлхийн бүх улс орныг хамруулан хийсээр байна. Монгол Улсын Засгийн Газрын (МУЗГ) мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн (MХХТийн) салбарт төрөөс баримтлах дунд хугацааны (2005 -2012 он) стратеги, зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн тулд “Цахим Монгол” үндэсний хөтөлбөрийг 2004 онд баталсан билээ. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд “Цахим Засгийн мастер төлөвлөгөө” бол овсруулж Монгол улсад цахим засгийг хэрэгж үүлэх, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг автоматжуулах, иргэндээ хандсан, нэг цэгийн, үр дүнтэй, хэмнэлттэй төрийн үйлчилгээг хөгжүүлэх зорилго дэвшүүлсэн. Энэ зорилгын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилтын нэг нь байгууллага бүр вэбсайт, иргэн бүр ийг цахим шуудангийн хаягтай болгох, төрийн үйлчилгээг сүлжээгээр дамжуулан онлайн горимоор хүргэх явдал юм. Одоогийн байдлаар энэ хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсын төрийн байгуулагын 90-ээс дээш хувь нь өөрсдийн албан ёсны вэбсайттай болоод байна. Энэ дэвшилтэт тал нь т өрийн байгууллагаас иргэдэд мэдээллийг ил тод, шуурхай хүргэх боломж бололцоог нээн өгч байгаа юм

Зохиогч: Содномжамцын Бадамханд. IRIM судалгааны хүрээлэнгийн судлаач, Дээд боловсролын удирдлагын магистрант Баярмаагийн Эрдэнэ. IRIM судалгааны хүрээлэнгийн судлаач, Социологийн магистр Нямсүрэнгийн Янжинпагма. IRIM судалгааны хүрээлэнгийн судлаач, Социологийн магистрант Батболдын Түвшинзаяа. IRIM судалгааны хүрээлэнгийн судлаач, Социологич
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2012
Төрөл: МОНИТОРИНГИЙН ТАЙЛАН
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ВЭБСАЙТЫН ИЛ ТОД БАЙДАЛ МОНИТОРИНГИЙН ТАЙЛАН
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь