card
Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжихХөдөө аж ахуй ба Аж үйлдвэр2020Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлт#НийтийнЭрхАшгийнӨмгөөлөлСудалгаа

НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ХАМГААЛАХТАЙ ХОЛБООТОЙ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА ШҮҮХИЙН ПРАКТИК

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форум,
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум,
Он: 2020
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ХАМГААЛАХТАЙ ХОЛБООТОЙ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА ШҮҮХИЙН ПРАКТИК
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь
Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форум,
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум,
Он: 2020
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ХАМГААЛАХТАЙ ХОЛБООТОЙ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА ШҮҮХИЙН ПРАКТИК
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь