card
Зохиогч: Б.Жадамбаа
Хэвлэн нийтэлсэн: “Би Си Ай” ХХК
Он: 2023
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хос хэлний боловсролын бодлого, арга зүйг сайжруулах нь
Хөтөлбөр: Иргэний оролцоог дэмжих нь

Уг судалгаагаар хос хэлний боловсролын онол, хөтөлбөрийн хувилбаруудыг хэтийн буюу нийгэмд гарах үр дүнтэй нь холбон шинжлэх замаар хэлний болон боловсролын бодлого, хөтөлбөр, арга зүйн харилцан хамаарлыг харуулан, өнөөдөр Монголд хэрэгжүүлж буй казак-монгол, тува-монгол хос хэлний сургалтын практик жишээнүүдтэй харьцуулан дүгнэх замаар үр дүнтэй хэрэгжүүлж болох хос хэлний боловсролын бодлого, хөтөлбөр, арга зүйг зураглан гаргахыг хичээлээ. 

Зохиогч: Б.Жадамбаа
Хэвлэн нийтэлсэн: “Би Си Ай” ХХК
Он: 2023
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хос хэлний боловсролын бодлого, арга зүйг сайжруулах нь
Хөтөлбөр: Иргэний оролцоог дэмжих нь