card
Зохиогч: Б. Алтансүх Ё. Энхбаяр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2005
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: орон нутгийн төсөв, төсвийн хуваарилалт, төсвийн орлого зарлага, орон нутгийн төсвийн боловсруулалт, орон нутгийн төсвийн зарцуулалт
Хөтөлбөр: *

Орон нутгийн төсөв гэхлээр ихэнх хүмүүст нөгөө орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын санхүүжилт гэж ойлгодог. Гэвч хэрэг дээрээ орон нутгийн төсөв гагцхүү орон нутгийн төсвийн байгууллагын ажилтнуудад биш харин орон нутгийн бүх иргэдэд хамаатай асуудал юм. Үүнийг тодруулах зорилгоор би та бүхэнд холбогдох хуулийн тодорхойлолтоос өгсүүлээд орон нутгийн төсвийн орлого, зарлага, орон нутгийн ямар албан тушаалтанд хандах зэрэг асуудлуудын талаар ярих болно.

Зохиогч: Б. Алтансүх Ё. Энхбаяр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2005
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: орон нутгийн төсөв, төсвийн хуваарилалт, төсвийн орлого зарлага, орон нутгийн төсвийн боловсруулалт, орон нутгийн төсвийн зарцуулалт
Хөтөлбөр: *