card
2005Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоИргэний боловсролдГарын авлага

Бизнесийн ба эдийн засгийн мэдээ сурвалжлага

Зохиогч: Аня Шиффрин, Маргий Фрийний, Жэйн М. Фолпе
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2005
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: эдийн засгийн сэдвээр сурвалжлах, санхүүгийн зах зээлийн мэдээ мэдээлэл, эдийн засгийн мэдээлэл, бизнесийн мэдээ, бүс нутгийн эдийн засгийн мэдээлэл
Хөтөлбөр: *

Энэхүү гарын авлага нь бизнесийн ба эдийн засгийн мэдээ сурвалжлагын үндсийг заах бөгөөд түүнчлэн компаниуд, бараа түүхий эд, банкны үйл ажиллагаа, ерөнхий эдийн засаг зэрэг онцлог асуудлыг гүнзгийрүүлж авч үзнэ. Бүлэг бүрт аливаа асуудлыг сурвалжлахад эх сурвалжийг хэрхэн олж авах, бичлэгийн санааг хэрхэн гаргах талаарх зөвлөгөө өгөгдсөн болно. Сүүлчийн хэсэг нь бизнесийн ба эдийн засгийн мэдээллийн онлайн эх сурвалжуудыг олж авахад зориулагдав.

Зохиогч: Аня Шиффрин, Маргий Фрийний, Жэйн М. Фолпе
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2005
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: эдийн засгийн сэдвээр сурвалжлах, санхүүгийн зах зээлийн мэдээ мэдээлэл, эдийн засгийн мэдээлэл, бизнесийн мэдээ, бүс нутгийн эдийн засгийн мэдээлэл
Хөтөлбөр: *