card
Зохиогч: Орч: Д.Наран
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2005
Төрөл: Ном
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол улсын олборлох салбар, олборлох салбарын ил тод байдал, олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдал, уул уурхайн салбар, олборлох салбарын ил тод байдлын санааилга, төлсөн авснаа нийтлэх
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Олон улс оронд газрын тос, байгалийн хий, уул уурхайгаас олсон мөнгө нь ядуурал, зөрчил, авилгатай холбоотой байдаг. Нийтээрээ “нөөц баялгийн хяслан” гэж нэрлэдэг ийм байдал компаниудаас засгийн газарт төлж байгаа төлбөр болон тэдгээр компаниудаас засгийн газрын авч байгаа орлогын эргэн тойронд ил тод, хариуцлагатай байдал үгүйлэгдэж байдгаас гол төлөв улбаалдаг. Олборлох салбарын ил тод байдлын санаачилга (ОСИТБС) нь тэрхүү үгүйлэгдэж байгаа ил тод, хариуцлагатай байдлыг бий болгох зорилготой юм. Энэ нь компаниуд, засгийн газрууд, хөрөнгө оруулагчид, болон иргэний нийгмийн байгууллагуудын хамтын дэмжлэг хүлээсэн сайн дурын санаачилга юм. ОСИТБС нь засгийн газрын төсвийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг сайжруулахад чиглэсэн бусад хүчин чармайлтуудын зэрэгцээ засгийн газар тэдгээр орлогыг хэрхэн зарцуулсныхаа хариуцлагыг иргэдийн өмнө хүлээдэг болгох үйл явцыг эхлүүлдэг юм.

Зохиогч: Орч: Д.Наран
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2005
Төрөл: Ном
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол улсын олборлох салбар, олборлох салбарын ил тод байдал, олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдал, уул уурхайн салбар, олборлох салбарын ил тод байдлын санааилга, төлсөн авснаа нийтлэх
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь