card
Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн, Бодлогын Хэлэлцүүлгийг Дэмжих Санаачилга байгууллага, Орчуулсан Г.Батбаяр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2006
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: газрын тосны үйлдвэрлэл ба байгаль орчин, уул уурхай ба хөгжил, хөгжиж байгаа орны эдийн засаг, засгийн газрын бодлого, эрчим хүч, газрын тосны гэрээ, газрын тосны үйлдвэрэл хүний эрх, газрын тос байгаль орчин, нөөцийн хяслан
Хөтөлбөр: *

Монгол Улсын хөгжилд чухал үүрэг бүхий уул уурхайн салбарын асуудал олны анхаарлыг ихэд татаж, бодлого боловсруулагчид, иргэний нийгмийнхэн болон тухайн салбарт ажиллаж буй бизнесийнхний дунд уг салбарын өгөөж тал бүрт ашигтай байхаар хэрхэн зөв зохицуулах талаар нэлээдгүй ярилцлага, хэлэлцүүлэг өрнүүлж байгаа билээ. Нээлттэй Нийгэм Форум нь нэг талаар сэтгүүлчдийг энэ талын мэдээллийг олон нийтэд ил тод, нээлттэй байдлаар хүргэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх, нөгөө талаар иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагуудад мэдлэг, мэдээлэл олгох зорилгоор Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн, Бодлогын Хэлэлцүүлгийг Дэмжих Санаачилга байгууллагуудаас хамтран боловсруулсан энэхүү гарын авлагыг монгол хэлнээ хөрвүүлэн уншигч Танд өргөн барьж байна.

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн, Бодлогын Хэлэлцүүлгийг Дэмжих Санаачилга байгууллага, Орчуулсан Г.Батбаяр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2006
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: газрын тосны үйлдвэрлэл ба байгаль орчин, уул уурхай ба хөгжил, хөгжиж байгаа орны эдийн засаг, засгийн газрын бодлого, эрчим хүч, газрын тосны гэрээ, газрын тосны үйлдвэрэл хүний эрх, газрын тос байгаль орчин, нөөцийн хяслан
Хөтөлбөр: *