card
Ардчилсан сайн засаглал2006Иргэдийн оролцоо, иргэний нийгэмНом

Монголын нутгийн удирдлагын асуудалд холбогдох ном зүй

Зохиогч: Ном зүйг эмхлэн бэлтгэсэн Л.Лувсанжамц, Г.Бат-Эрдэнэ, А.Батгэрэл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2006
Төрөл: Ном
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: нутгийн удирдлагатай холбоотой хууль тогтоомж, нутгийн удирдлагын асуудал, орон нутгийн санхүүгийн хөгжил, төсвийн байгууллагын бүтээгдэх, төрийн үйлчилгээ, Mонголын бүс нутгийн тогтвортой хөгжлийн асуудал, Mонголын бүс нутгийн хөгжлийн эдийн засаг
Хөтөлбөр: *

Энэхүү номзүйд Нутгийн удирдлагын холбоотой хууль тогтоомж, энэ хүрээнд бичигдсэн ном, гарын авлага, хийгдсэн судалгаануудыг тоймлон багтаалаа. Нутгийн удирдлагыг бэхжүүлэх, өөрөө удирдах ёсыг хөгжүүлэх нь Монгол орны ардчиллын хөгжлийн тулгамдсан асуудлуудын нэг болж, төр засгийн болон төрийн бус байгуулагууд, манай оронд үйл ажиллагаа явуулж буй гадаадын байгууллагууд, хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн анхаарлын төвд оршиж буйг анхаарч, энэ чиглэлээр хэрэгжиж буй бүхий л үйл ажиллагааг тоймлон багтаахыг хичээлээ.

Зохиогч: Ном зүйг эмхлэн бэлтгэсэн Л.Лувсанжамц, Г.Бат-Эрдэнэ, А.Батгэрэл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2006
Төрөл: Ном
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: нутгийн удирдлагатай холбоотой хууль тогтоомж, нутгийн удирдлагын асуудал, орон нутгийн санхүүгийн хөгжил, төсвийн байгууллагын бүтээгдэх, төрийн үйлчилгээ, Mонголын бүс нутгийн тогтвортой хөгжлийн асуудал, Mонголын бүс нутгийн хөгжлийн эдийн засаг
Хөтөлбөр: *