card
Зохиогч: МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургууль, ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2006
Төрөл: Ном
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: эдийн засгийн эрх чөлөө, институцийн хөгжил, эдийн засгийн өсөлт, трансагцийн зардал, трансагцийн ойлголт, Mонгол дахь институцийн хөгжил, Mонголын эдийн засгийн өрсөлдөх чадвар
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Хүн бүрийн эдэлбэл зохих суурь эрх чөлөөний нэг нь “Эдийн засгийн эрх чөлөө” бөгөөд Нобелийн шагналт, эдийн засагч М. Фрийдманы хэлснээр энэхүү эрх чөлөөг хэмжиж тооцох аргачлал дэлхий дахинаа улам бүр боловсронгуй болж байна. Нээлттэй Нийгэм Форум, МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургуультай хамтран Монгол Улсын Эдийн засгийн эрх чөлөөг хоёр дахь жилдээ судалж байгаа ба 2006 оны шинэ судалгаагаар институцийн хөгжил эдийн засгийн өсөлтөд хэрхэн нөлөөлөх талаас нь авч судлан Бодлогын зөвлөмж гаргасан болно. Уг зөвлөмжид засаглалын чанарыг сайжруулах, өмчийн эрх, гэрээний биелэлт, авилгатай тэмцэхэд анхаарах хэрэгтэй санаануудыг судалгааны дүнд тулгуурлан бэлтгэжээ.  

Зохиогч: МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургууль, ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2006
Төрөл: Ном
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: эдийн засгийн эрх чөлөө, институцийн хөгжил, эдийн засгийн өсөлт, трансагцийн зардал, трансагцийн ойлголт, Mонгол дахь институцийн хөгжил, Mонголын эдийн засгийн өрсөлдөх чадвар
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах