card
Ардчиллын институциүдийг бэхжүүлэх2007Иргэдийн оролцоо, иргэний нийгэм#ИргэнийНийгэмСудалгаа

Бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах үйл явц дахь ТББ-ын оролцоо

Зохиогч: Судлаач: Я.Бямбажав, Судалгааны зөвлөх: АНУ-ын Колумбын их сургуулийн багш, Судалгааны шүүмжлэгч: Д.Ламжав
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ТББ-ын оролцооны механизм, төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаа, бодлого боловсруулах шийдвэр гаргах үйл явц, иргэдийн оролцоо, бодлого боловсруулахад ТББ оролцох нь, Монголын ТББ-ууд
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах үйл явцад иргэний нийгмийн оролцоо, төр иргэний нийгмийн түншлэл нь чанартай бодлого, ардчилсан засаглалын үндэс гэдгийг тунхаглал, бодлогын зорилтын түвшинд хүлээн зөвшөөрчээ. Харин түүний хэрэгжих эрх зүйн таатай орчин, институтчиллыг хангах асуудлыг ТББ-ын жишээн дээр судлан үзэж цаашид сайжруулах бодлогын чиглэлийг санал болгож байна. Иргэний нийгмийн оролцоог сайжруулахад нэгдүгээрт, эрх ашиг нь хөндөгдөж буй иргэд, сонирхогч талуудын бодлогын үйл явцад оролцох эрхийг хангах, хоёрдугаарт, бодлогын яриа хэлэлцээр, түншлэлийн үр нөлөө бүхий механизмыг бий болгох, бэхжүүлэх нь эрх зүйн орчин, институтчиллын түвшинд суурь нөхцөл юм. Энэ үүднээс УИХ, Засгийн газар, ИТХ-ын түвшинд дүн шинжилгээг хийсэн.

 

Зохиогч: Судлаач: Я.Бямбажав, Судалгааны зөвлөх: АНУ-ын Колумбын их сургуулийн багш, Судалгааны шүүмжлэгч: Д.Ламжав
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ТББ-ын оролцооны механизм, төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаа, бодлого боловсруулах шийдвэр гаргах үйл явц, иргэдийн оролцоо, бодлого боловсруулахад ТББ оролцох нь, Монголын ТББ-ууд
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь