card
2007Нийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглалСудалгаа

Монгол Улсын ашигт малтмалын ордыг үр ашигтай ашиглах асуудалд

Зохиогч: Судалгаа хийж, дүгнэлт, санал боловсруулсан МУ-ын Ерөнхий сайд асан, Гавьяат эдийн засагч, Профессор Д.Содном
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ашигт малтмалын салбарын стратеги, байгалийн баялаг, Монгол улсын ашигт малтмалын орд газар, олборлох салбарын ил тод байдал, ашигт малтмалын тухай хууль, татварын тухай хууль, уул уурхайн үндэсний компанийг дэмжих бодлого, ашигт малтмалын орд ашиглалт, ашигт малтмалын ордын бүтээгдэхүүн
Хөтөлбөр: *

Монгол Улсын ашигт малтмалын ордыг үр ашигтай ашиглах асуудалд хийсэн судалгаа, дүгнэлт, түүнд үндэслэн зохион байгуулсан хэлэлцүүлгээс гарсан тэмдэглэл зэргийг багтаасан дугаарыг хүлээн авна уу. 

Зохиогч: Судалгаа хийж, дүгнэлт, санал боловсруулсан МУ-ын Ерөнхий сайд асан, Гавьяат эдийн засагч, Профессор Д.Содном
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ашигт малтмалын салбарын стратеги, байгалийн баялаг, Монгол улсын ашигт малтмалын орд газар, олборлох салбарын ил тод байдал, ашигт малтмалын тухай хууль, татварын тухай хууль, уул уурхайн үндэсний компанийг дэмжих бодлого, ашигт малтмалын орд ашиглалт, ашигт малтмалын ордын бүтээгдэхүүн
Хөтөлбөр: *