card
2007Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоСудалгаа

Монгол Улсын эдийн засгийн ойрын ирээдүйн бүтэц, хөгжил

Зохиогч: Судалгаа хийж, дүгнэлт, санал боловсруулсан МУ-ын Ерөнхий сайд асан, Гавьяат эдийн засагч, Доктор П.Жасрай
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн хөгжил, аж үйлдвэрийн салбарын бүтэц, Монголын хөгжлийн хүчин зүйл, эдийн засгийн бүтэц, капитал үйлдвэрлэл ба техникийн дэвшил
Хөтөлбөр: *

Монгол улсын улс төр, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн ойрын ирээдүйн асуудал бүх нийтийн, үүний дотор сэхээтний давхаргын анхаарлыг онцгой татах боллоо. Энэ бол “XXI зууны Монгол, ямар Монгол байх вэ? Одоогийнх шигээ ажилгүйдэл, ядууралд нэрвэгдсэн буурай хөгжилтэй гуйлгачин орон байх уу? Аль эсвэл цаг үеэ олж дэлхийн нийгэмлэгтэй хөл нийлүүлэн хөгжиж, даяаршлын эрний үлгэр дууриалал болсон тэргүүний хөгжилтэй жижиг орон байх уу? ...” гэх зэрэг өргөн хүрээтэй олон, олон асуудлыг хөндөж байгаад гол утга учир нь оршино.

Зохиогч: Судалгаа хийж, дүгнэлт, санал боловсруулсан МУ-ын Ерөнхий сайд асан, Гавьяат эдийн засагч, Доктор П.Жасрай
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн хөгжил, аж үйлдвэрийн салбарын бүтэц, Монголын хөгжлийн хүчин зүйл, эдийн засгийн бүтэц, капитал үйлдвэрлэл ба техникийн дэвшил
Хөтөлбөр: *