card
Ардчилсан сайн засаглал2007Судалгаа

Монгол Улсын төрийн тогтолцооны одоогийн байдал, түүнийг хөгжүүлэх гол чиглэлүүд

Зохиогч: Судалгаа хийж, дүгнэлт, санал боловсруулсан МУ-ын Ерөнхий сайд асан Д.Бямбасүрэн
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: монгол улсын төрийн тогтолцоо, төрийн бодлого, төрийн тогтолцоог хөгжүүлэх гол чиглэл, төрийн үйл ажиллагаа, төрийн зохицуулалт
Хөтөлбөр: *

Төрийн тогтолцоо, үйл ажиллагаа нь үндсэн зарчим, утга агуулгаараа өмнөх нийгмийн байгууллын үеийнхээс эрс ялгаатай, ардчилсан нийгмийн амъдралын зохицуулалтад нийцэж байнга төгөлдөржин хөгжих шаардлагатай бойжилтын үедээ оршиж байна. Ийм болохоор ололт амжилтын зэрэгцээ хууль тогтоомж, нийгмийн сэтгэл, хүлээлтээс гажсан үйлдэл, арга барилын зэрэгцээ шинэ тогтолцооны дархлаа тогтоогүй үеийн сул дорой байдал, эрх зүйн орчны төгс гүйцэд бус байдлыг явцуу бүлэг, хувъ хүний ашиг сонирхол, амбицид ашиглах хандлага олонтаа гарах нь дамжиггүй.

Зохиогч: Судалгаа хийж, дүгнэлт, санал боловсруулсан МУ-ын Ерөнхий сайд асан Д.Бямбасүрэн
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: монгол улсын төрийн тогтолцоо, төрийн бодлого, төрийн тогтолцоог хөгжүүлэх гол чиглэл, төрийн үйл ажиллагаа, төрийн зохицуулалт
Хөтөлбөр: *