card
Гадаад бодлого2007Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоСудалгаа

Зүүн хойд Азийн чөлөөт худалдааны гэрээ ба Монгол

Зохиогч: МУ-ын Ерөнхий сайд асан Р.Амаржаргал
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: зүүн хойд азийн чөлөөт худалдааны гэрээ, Монголын эдийн засгийн хөгжил, бүс нутгийн эдийн засаг, бүс нутгийн интеграци, Япон ба чөлөөт худалдааны хэлэлцээр, гадаад худалдааны бодлого
Хөтөлбөр: *

Шинэ шинж чанарыг агуулсан бүс нутгийн худалдааны гэрээ байгуулах явц эрчимжлээ. Энэ үйл явц нь Монгол улс шиг хөгжиж буй улсуудад харьцангуй давуу талаа ашиглах өргөн бололцоо олгож байна. Монголын эдийн засгийн болон нийгмийн тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх, мөн өөрчлөлт шинэчлэлтийн үйл явцыг хөнгөвчлөх нэг чухал хэрэгсэл нь дэлхийн болон бүс нутгийн эдийн засгийн интеграцид бүрэн хамрагдах явдал хэмээн үзэж байна. Тийм ч учраас Монгол улс Зүүн хойд Ази /ЗХА/ дахь эдийн засгийн хамтын ажиллагааг сонирхож байна. Энэ бүс нутаг дахь эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, интеграцийн процесс нь одоохондоо эдийн засгийн гэхээсээ илүү улс төрийн хүчин зүйлс, гол гол оролцогчдын хоёр талын харилцаанаас илүү их хамааралтай байгаа юм.

Зохиогч: МУ-ын Ерөнхий сайд асан Р.Амаржаргал
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: зүүн хойд азийн чөлөөт худалдааны гэрээ, Монголын эдийн засгийн хөгжил, бүс нутгийн эдийн засаг, бүс нутгийн интеграци, Япон ба чөлөөт худалдааны хэлэлцээр, гадаад худалдааны бодлого
Хөтөлбөр: *