card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах2007Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоСудалгаа

Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын эдийн засгийн хөгжлийн стратеги (2007-2015)

Зохиогч: ННФ, Бодлого судлалын төв, Баянхонгор сум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: эдийн засгийн хөгжлийн стратеги, DELTA төсөл Монголд, орон нутгийн хөгжил, орон нутгийн санүүжилт, орон нутгийн бизнес, сумын эдийн засгийн хөгжил, Баянхонгор сумын хөгжил
Хөтөлбөр: *

Монгол шиг шилжилтийн эдийн засагтай орнуудын хөгжлийн тэргүүлэх зорилгуудын тоонд шинээр төрөн гарч буй хувийн хэвшлийнхэнд зориулж бизнес эрхлэх тааламжтай орчин бүрдүүлэх, орон нутгийн эдийн засгийн хөгжилд (ОНЭЗХ) зориулсан нэгдмэл, олон талт төлөвлөгөөг өөрсдийн санаачилгаар боловсруулах явдал ордог. Сүүлийн жил гаруй хугацаанд Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн болон Нээлттэй Нийгэм Форумаас Монгол улсын 4 суманд орон нутгийн ард иргэдийн цаашдын хөгжлийн хэрэгцээгээ илүү сайн төлөвлөж, удирдах чадавхийг бэхжүүлэх ажлыг санаачилан хэрэгжүүлж байна. Энэхүү “Оролцогчдын хамтын ажиллагаанд тулгуурлан орон нутгийн эдийн засгийг хөгжүүлэх нь” (DELTA) хэмээх төслийг өмнө нь ННХ, Дэлхийн Банкнаас Зүүн Европт хэрэгжүүлсэн туршлагад үндэслэн хэрэгжүүлсэн юм. Үүний үндсэн санаа нь орон нутгийн хүн амын томоохон бүлгүүд, түүний дотор төр засаг, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийнхэн хамтран хөгжлийн таатай нөхцөл, боломжуудыг шинжлэх, алсын хараа, зорилго, зорилтуудаа тодорхойлох, улмаар тэдгээрт хүрэхэд чиглэсэн тодорхой, ач холбогдол бүхий төсөл, алхмуудыг боловсруулж гаргахад оршиж байсан юм.

Зохиогч: ННФ, Бодлого судлалын төв, Баянхонгор сум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: эдийн засгийн хөгжлийн стратеги, DELTA төсөл Монголд, орон нутгийн хөгжил, орон нутгийн санүүжилт, орон нутгийн бизнес, сумын эдийн засгийн хөгжил, Баянхонгор сумын хөгжил
Хөтөлбөр: *