card
2007Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоСудалгаа

Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын эдийн засгийн хөгжлийн стратеги (2007-2015)

Зохиогч: ННФ, Бодлого судлалын төв, Тариалан сум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: эдийн засгийн хөгжлийн стратеги, орон нутгийн эдийн засаг, орон нутгийн санхүүжилт, орон нутгийн бизнес, тариалан сумын хөгжил, DELTA төсөл Монголд
Хөтөлбөр: *

Таны өмнө байгаа стратегийн баримт бичиг болон түүнийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа нь тус төслөөс гарч буй хамгийн анхны биет үр дүнгүүд юм. Харин сумын түвшинд бий болоод байгаа хөгжлийн шинэ түншлэлүүд, тухайн сумдын “бизнес эрхэлж” байгаа шинэ арга барил буюу илүү олныг хамарсан, оролцоот хэлбэр нь нүдэнд тэр бүр ил харагдахгүй үр дүнгүүд юм. Цаашид энэхүү төлөвлөлтийн арга зүйг бусад янз бүрийн шийдвэр гаргах үйл явцад хэрэглэх боломжтой, хэрэглэх ч ёстой юм. Энэ завшааныг тохиолдуулан Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын ард иргэд, Бодлого судлалын төвийнхөн болон энэхүү стратегийг амжилттай боловсруулахад хувь нэмрээ оруулсан бусад бүх мэргэжилтнүүдэд талархлаа илэрхийлэхийг хүсч байна.

Зохиогч: ННФ, Бодлого судлалын төв, Тариалан сум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: эдийн засгийн хөгжлийн стратеги, орон нутгийн эдийн засаг, орон нутгийн санхүүжилт, орон нутгийн бизнес, тариалан сумын хөгжил, DELTA төсөл Монголд
Хөтөлбөр: *