card
2007Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоСудалгаа

Монгол Улсын Эдийн засгийн эрх чөлөөний тойм - 2007

Зохиогч: МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургуулийн судалгааны баг, ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын эдийн засгийн эрх чөлөө, институцийн хөгжил, эдийн засгийн өсөлт, трансагцийн зардал, Монгол дахь институцийн хөгжил, Монгол улсын өрсөлдөх чадвар
Хөтөлбөр: *

Судалгаанд зах зээл дээр хүчтэй монополь эрх мэдэл бүхий цахилгаан, дулааны салбар; төгс бус өрсөлдөөнтэй салбарууд болох газрын тосны гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн, үүрэн холбоо, мах, ноолуур, нийтийн тээврийн салбар; шударга бус өрсөлдөөн гүнзгийрч буй төсвийн хөрөнгөөр бараа, үйлчилгээг худалдан авч байгаа процесс; төрийн зохицуулалт, лиценз, зөвшөөрөл олгогддог уул уурхайн салбар, газрын зах зээлийг сонгосон байна. Шударга өрсөлдөөнийг хөгжүүлэх нь Монголын өнөөгийн эдийн засгийн эрх чөлөөг сайжруулах, төрийн оролцоог оновчтой болгох нь нэн чухал бөгөөд үүний тулд:

  1. Шударга бус өрсөлдөөнтэй шийдэмтгий тэмцэх улс төрийн хүсэл, зоригийг хөгжүүлэх
  2. Улс төр, бизнесийн холбоосыг зөв гольдролд оруулах шаардлагатай гэж зөвлөмжинд дурджээ
Зохиогч: МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургуулийн судалгааны баг, ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын эдийн засгийн эрх чөлөө, институцийн хөгжил, эдийн засгийн өсөлт, трансагцийн зардал, Монгол дахь институцийн хөгжил, Монгол улсын өрсөлдөх чадвар
Хөтөлбөр: *