card
Зохиогч: Бэлтгэсэн: ННФ-ын менежер Д.Энхцэцэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ТББ ба мониторинг, мониторингийн аргачлал, мониторингийн үндсэн ойлголт, төрийн үйлчилгээнд мониторинг хийх, мониторингийн тайлан, мониторингийн төсөл, Монголын ТББ-ууд
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Энэхүү гарын авлага нь мониторингийн тухай үндсэн ойлголт, мониторинг хийх аргачлал, түүний гол үр дүн болох тайланг бичих, нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах талаар өгүүлэх бөгөөд энгийн ойлгомжтой ашиглахад хялбар болсон байх хэмээн найдаж байна. Иргэдийнхээ өмнө хариуцлага хүлээдэг, ил тод төрийг төлөвшүүлэн хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулахаар хичээн зүтгэж буй хэн бүхний үйл хэрэгт энэхүү гарын авлага тус болох буй за.

Зохиогч: Бэлтгэсэн: ННФ-ын менежер Д.Энхцэцэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ТББ ба мониторинг, мониторингийн аргачлал, мониторингийн үндсэн ойлголт, төрийн үйлчилгээнд мониторинг хийх, мониторингийн тайлан, мониторингийн төсөл, Монголын ТББ-ууд
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь