card
Зохиогч: Л.Оюун, Б.Аюуш, Б.Ганболд, Д.Дүгэржав
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: санхүү төлөвлөлт, санхүүгийн хэрэгсэл, санхүүгийн байгууллага, санхүүгийн үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалт, иргэдийн санхүүгийн төлөвлөлт, санхүүгийн зах зээл, даатгалын зуучлагч, даатгал, үнэт цаасны зах зээл, даатгалын төрөл, зээл, мөнгөн хадгаламж, хадгаламж зээлийн хоршоо
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Энэхүү гарын авлагад хувийн санхүүгийн зорилгоо тодорхойлох, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, олсон орлогоо хэрхэн хадгалж арвижуулах боломж буюу төрөл бүрийн санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулах тухай өгүүлэх болно. Түүнчлэн бизнесээ санхүүжүүлэх мөнгө хэрэгтэй байгаа бол санхүүгийн ямар төрлийн байгууллагын, ямар үйлчилгээг ашиглаж болох тухай, мөн өөрт буй мөнгөө аль нэг компаний үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулах замаар арвижуулахыг хүсч байвал юу анхаарах талаар өгүүлнэ.

Зохиогч: Л.Оюун, Б.Аюуш, Б.Ганболд, Д.Дүгэржав
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: санхүү төлөвлөлт, санхүүгийн хэрэгсэл, санхүүгийн байгууллага, санхүүгийн үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалт, иргэдийн санхүүгийн төлөвлөлт, санхүүгийн зах зээл, даатгалын зуучлагч, даатгал, үнэт цаасны зах зээл, даатгалын төрөл, зээл, мөнгөн хадгаламж, хадгаламж зээлийн хоршоо
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах