card
Зохиогч: Олон улсын төсвийн төсөл, Орчуулсан: Г.Батбаяр, Ж.Үнэнбат, Хянан тохиолдуулсан: Э.Сумъяа, Н.Дорждарь
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: улсын төсөв, төсвийн бодлого, төсвийн шинжилгээ, олон улсын төсвийн төсөл, засгийн газрын төсөв, төрийн бус байгууллага ба төсвийн мониторинг, төсөв боловсруулахад ТББ-ын оролцоо
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Өөрсдийн үйл ажиллагаанд төсвийн дүн шинжилгээг хамруулсан, эсвэл төсвийн дүн шинжилгээг ажлынхаа цөм болгосон хэдэн арван төрийн бус байгууллага өнөөдөр дэлхийн өнцөг булан бүрт үйл ажиллагаа явуулж байна. Ядуучуудын асуудлыг шийдвэрлэх, засаглалын тогтолцоог сайжруулахад төсвийн практик үйл ажиллагаа учир утгатай хувь нэмэр оруулж чадах нь тэдний хүчин чармайлтаар баталгаажиж байгаа юм.

Зохиогч: Олон улсын төсвийн төсөл, Орчуулсан: Г.Батбаяр, Ж.Үнэнбат, Хянан тохиолдуулсан: Э.Сумъяа, Н.Дорждарь
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: улсын төсөв, төсвийн бодлого, төсвийн шинжилгээ, олон улсын төсвийн төсөл, засгийн газрын төсөв, төрийн бус байгууллага ба төсвийн мониторинг, төсөв боловсруулахад ТББ-ын оролцоо
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах