card
Зохиогч: Жозеф Бэлл, Роберт Конрад, Карин Лиссакерс, ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: байгалийн нөөц баялаг, уул уурхайн салбарын хөгжил, оюу толгой, уул уурхай дахь хөрөнгө оруулалт, айвенхоу майнз, гэрээ хэлцлийн ил тод байдал, эрдэс баялгийн сан, хөрөнгө оруулалтын гэрээ, оюутолгойн гэрээ ба монгол, уул уурхайн татвар төлбөр
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Улс орны хөгжил эрдэс баялгаа ашиглах төрийн бодлогоос ихээхэн хамааралтай болж байгаа энэ цаг үед Нээлттэй Нийгэм Форум бодлого боловсруулахад чухал хувь нэмэр хэмээн үзэж хөндлөнгийн шинжээч хэд хэдэн удаа урьж зөвлөлгөө авч санал зөвлөмж гаргуулан тэдгээр санал, зөвлөмжийг асуудал бүрээр УИХ, Засгийн газар, олон нийтэд хүргүүлж байсан билээ. ННФ болон  Орлогын ажиглагч хүрээлэнгийн зөвлөх зөвлөлийн дарга, хуульч Жозеф Бэлл, Дюкийн их сургуулийн профессор, эдийн засагч Роберт Конрад, Орлогын ажиглагч хүрээлэнгийн захирал Карин Лиссакерс нарын 2005-2008 онд гаргасан санал зөвлөмжийн баримт бичгийг нэгтгэн гаргалаа. Энэхүү ном уул уурхайн салбарын бодлого боловсруулагч, хэрэгжүүлэгч, сонирхогч нарт салбарын бодлогын зарим асуудлаар арга зүйн болон практик туслалцаа үзүүлэх гарын авлага болно.

Зохиогч: Жозеф Бэлл, Роберт Конрад, Карин Лиссакерс, ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: байгалийн нөөц баялаг, уул уурхайн салбарын хөгжил, оюу толгой, уул уурхай дахь хөрөнгө оруулалт, айвенхоу майнз, гэрээ хэлцлийн ил тод байдал, эрдэс баялгийн сан, хөрөнгө оруулалтын гэрээ, оюутолгойн гэрээ ба монгол, уул уурхайн татвар төлбөр
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь