card
Боловсрол, нийгмийн бодлого2012Мэдээллийн хуудас

Монгол улс: Тэтгэврийн бодлогын шинэчлэлийн хувилбарууд

Зохиогч: Дэлхийн банк
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2012
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол улс: Тэтгэврийн бодлогын шинэчлэлийн хувилбарууд
Хөтөлбөр: *

Нийгмийн Хамгаалал Хөдөлмөрийн Яамны (НХХЯ) хүсэлтийн дагуу Дэлхийн Банкнаас саяхан Монгол улсын тэтгэврийн тогтолцоонд үнэлгээ хийж, хүн ам зүйн болон нийгэм эдийн засгийн түргэн хурдацтай өөрчлөлтийн өнөөгийн нөхцөлд тэтгэврийн бодлогын шинэчлэл хийх хэрэгцээ шаардлагыг тооцсон тайланг боловсруулан гаргалаа.

Зохиогч: Дэлхийн банк
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2012
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол улс: Тэтгэврийн бодлогын шинэчлэлийн хувилбарууд
Хөтөлбөр: *