card
2012Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоСудалгаа

Монгол Улс: Авто замын салбарын хөгжил – 2016

Зохиогч: Азийн Хөгжлийн Банк
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2012
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улс: Авто замын салбарын хөгжил – 2016
Хөтөлбөр: *

Энэхүү тайланд авто замын салбарын бодлого, авто замын дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын орчин хэрхэн өөрчлөгдөх болон шинэ үүргээ бүрэн дүүрэн гүйцэтгэхийн тулд салбар хэрхэн бэлтгэлээ базаах шаардлагатай талаар авч хэлэлцсэн билээ. Улс орны авто замын дэд бүтцийн хэрэгцээ их байгаа тул авто замын салбар богино хугацаанд томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг хэрэгжүүлэх шаардалагтай тулгарах бөгөөд үүний дараа шинээр баригдсан авто замын сүлжээгээ стандартын өндөр түвшинд арчлан хамгаалах шаардлагатай болно. Гэсэн хэдий ч өнөөгийн жижиг хэмжээний авто замын салбар санхүүгийн механизм, бизнесийн үйл явц, байгууллага болон боловсролын тогтолцоогоо бүрэн хэмжээгээр шинэчлэж, өөрчлөөгүй тохиолдолд дээрхи том зорилтуудад хүрэх боломжгүй юм. Иймд Монгол Улсын Засгийн газар тав орчим жилийн хугацаатай салбарын чадавхийг бэхжүүлэх бүрэн хэмжээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай талаар энэхүү тайланд баримт гарган тавьсан болно.

 

Зохиогч: Азийн Хөгжлийн Банк
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2012
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улс: Авто замын салбарын хөгжил – 2016
Хөтөлбөр: *