card
Зохиогч: МУИС-ын ХЗС-ийн Практик сургалтын тэнхимийн эрхлэгч Н.Туяа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч (гарын авлага)
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан шүүхийн шинэтгэл, түүний хүрээнд батлагдсан Шүүхийн тухай багц хуулийн нэг болох Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хэрэгжиж эхэлж байна. Энэ хууль бодитоор хэрэгжихэд иргэн таны идэвх, санаачилга, үүрэг оролцоо, дуу хоолой нэн чухал шаардлагатай билээ. Шүүх хуралдаанд иргэдийн төлөөлөгчөөр оролцож, таны дуу хоолой шүүхэд хүрснээр таны эрх зүйн мэдлэг дээшлэхээс гадна шүүн таслах ажиллагаанд иргэдийн оролцоо, хяналтыг бий болгох, шүүхийн үйл ажиллагаа олон нийтэд ил тод, нээлттэй болох, улмаар иргэдийн итгэлийг хүлээсэн үр нөлөөтэй, хариуцлагатай шүүхийн тогтолцоо бүрдэхийн зэрэгцээ шударга ёсыг тогтооход ихээхэн ач холбогдолтой юм. 

 

Зохиогч: МУИС-ын ХЗС-ийн Практик сургалтын тэнхимийн эрхлэгч Н.Туяа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч (гарын авлага)
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх