card
Зохиогч: Судлаач Д.Байлыхүү, Хянан тохиолдуулсан С.Одхүү
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Улаанбаатарын дулааны сүлжээ ТӨХК - Засаглалын үнэлгээ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Энэхүү үнэлгээг хийхдээ компанийн засаглалын гол бүрэлдэхүүн хэсэг болох есөн үзүүлэлтийг гол шалгуур болгон авч тэдгээр үзүүлэлтүүдийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ёстой компанийн сайн засаглалын нийтлэг зарчим болон МУ-ын Комппанийн тухай хуулийн холбогдох заалтуудын хэрэгжилтийг асуулгын аргаар үнэлж гаргалаа. 

Зохиогч: Судлаач Д.Байлыхүү, Хянан тохиолдуулсан С.Одхүү
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Улаанбаатарын дулааны сүлжээ ТӨХК - Засаглалын үнэлгээ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь