card
Зохиогч: Агуулгыг боловсруулсан:ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Д. Энхцэцэг, Техник редактор: ННФ-ын Мэдээллийн менежер Д. Балжид, Зураач: Ц. Хатанбаатар, Дизайнер: Х. Мөнх-Ууган
Хэвлэн нийтэлсэн: Энэхүү гарын авлага нь Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Азийн сан болон Нээлттэй Нийгэм Форум хамтран хэрэгжүүлж буй “Хотын засаглалыг сайжруулах” төслийн хүрээнд бүтээгдэв.
Он: 2016
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Нийслэлийн Хариуцлагатай Иргэн
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

"Хотын хөгжилд иргэний оролцоо" цахим гарын авлага нь 

1. НИЙСЛЭЛ ХОТОО ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛАХУЙ

2. ХОТЫН ХӨГЖИЛД ОРОЛЦОХ НЬ

3. ТУЛГАА ТӨСӨВТ ОРОЛЦСОН НЬ

4. МЭДЭХ ЭРХЭЭ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ХОТОО УДИРДАХАД ОРОЛЦСОН НЬ БУЮУ ЦЭЦЭГЭЭГИЙН ТҮҮХ

5. ЦЭЦЭГЭЭ ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ ОРЧИНД АМЬДРАХ ЭРХЭЭ ХАМГААЛСАН НЬ

6. ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТ НЬ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ НЭГ ЧУХАЛ ХЭЛБЭР гэсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Зохиогч: Агуулгыг боловсруулсан:ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Д. Энхцэцэг, Техник редактор: ННФ-ын Мэдээллийн менежер Д. Балжид, Зураач: Ц. Хатанбаатар, Дизайнер: Х. Мөнх-Ууган
Хэвлэн нийтэлсэн: Энэхүү гарын авлага нь Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Азийн сан болон Нээлттэй Нийгэм Форум хамтран хэрэгжүүлж буй “Хотын засаглалыг сайжруулах” төслийн хүрээнд бүтээгдэв.
Он: 2016
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Нийслэлийн Хариуцлагатай Иргэн
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь