card
Зохиогч: "Иргэдийн эрх зүйн чадавхийг дээшлүүлэх нь" хөтөлбөр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2016
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

Эрүүл мэндийн үйлчилгээ авахаар хандсан 100 хүн тутмын 13-т нь уг үйлчилгээг авахад ямар нэг бэрхшээл тулгардаг байна. Чухам ямар бэрхшээл тулгардгийг энэхүү графикаас харна уу.

Зохиогч: "Иргэдийн эрх зүйн чадавхийг дээшлүүлэх нь" хөтөлбөр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2016
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх