card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2018#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэл#ХуульСахиулахБайгууллага Монитор

Цагдаагийн алба хаагчийн хууль бус үйлдэл, эс үйлдэхүйн талаар гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт

Зохиогч: Мониторинг хийж гүйцэтгэсэн "Эрхзүйн зөв хөтөч" ТББ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2018
Төрөл: Монитор
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Цагдаагийн алба хаагчийн хууль бус үйлдэл, эс үйлдэхүйн талаар гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Нээлттэй Нийгэм Форум нь Увс аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг "Эрхзүйн зөв хөтөч" ТББ-д “Цагдаагийн алба хаагчийн хууль бус үйлдэл, эс үйлдэхүйн талаар гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт” сэдвийн хүрээнд мониторинг хийх тэтгэлэг олгосон билээ. Мониторингид 2014-2017 онд Увс аймгийн ЗДТГ-ын 70452222 тоот утсанд болон иргэд, хуулийн этгээдээс цагдаагийн байгууллагад ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, түүний шийдвэрлэлтийг хамруулсан болно. Мониторингийн гол үр дүн, зөвлөмжийг энэхүү цувралаар олон нийтэд хүргэж байгаа бөгөөд дэлгэрэнгүй тайланг www.forum.mn цахим хуудаснаас үзнэ үү.

Зохиогч: Мониторинг хийж гүйцэтгэсэн "Эрхзүйн зөв хөтөч" ТББ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2018
Төрөл: Монитор
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Цагдаагийн алба хаагчийн хууль бус үйлдэл, эс үйлдэхүйн талаар гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих