card
Хүний эрхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2020#ХүнийЭрх #UPR #ХЭФМэдээллийн хуудас

Эрүүдэн шүүх болон бусад хүнлэг бус харьцаанаас ангид байх эрхийн хэрэгжилт

Зохиогч: ХЭФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Эрүүдэн шүүх болон бусад хүнлэг бус харьцаанаас ангид байх эрхийн хэрэгжилт
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Монгол Улс UPR II циклээс эрүүдэн шүүх, бусад хүнлэг бус харьцаанаас ангид байх хүрээнд нийт 20 зөвлөмж хүлээж авсан. Үүнээс ЭШЭК-ийн хувь хүний, улс хоорондын гомдол мэдээллийн журмыг хүлээн зөвшөөрөх мэдэгдэл хүргүүлэх зөвлөмжийн хүрээнд тодорхой алхам хийгдээгүй байна. Бусад зөвлөмжийн хүрээнд хэрэгжилт хэр байгааг тус бүрд нь авч үзлээ. 

Зохиогч: ХЭФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Эрүүдэн шүүх болон бусад хүнлэг бус харьцаанаас ангид байх эрхийн хэрэгжилт
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих