card
Зохиогч: Бэлтгэсэн: “Глоб Интернэшнл төв” ТББ
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөө
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Энэхүү тайланг хэвлэл мэдээллийн төрийн бус байгууллага, сэтгүүл зүйн эрдэмтэн багш, нийслэл, орон нутгийн сэтгүүлчидтэй хийсэн гурван удаагийн Зөвлөлдөх уулзалтад тулгуурлан боловсруулав.   

Зохиогч: Бэлтгэсэн: “Глоб Интернэшнл төв” ТББ
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөө
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих