card
Зохиогч: ХЭФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Бодлогын уялдаагүй хөгжил ба хүний эрх
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

МУ-ын Засгийн газар хүний эрхийн нөхцөл байдлаа дээрдүүлэх чиглэлээр 2015 онд НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлөөс авсан үүрэг амлалтаа 2020 оны 5 сард хэлэлцэх гэж байгаатай холбогдуулан Монголын Хүний эрхийн Форумаас сонгож авсан 10 сэдвийн хүрээнд мэдээлэл бэлтгэж Цувралаар хүргэж байна. 

Илтгэлийг ТББ-уудын судалгаа, мониторингийн тайланд үндэслэн боловсруулж, Хүний эрхийн ТББ-дын Форум (ХЭФ)-ын хэлэлцүүлэг, ажлын хэсгийн уулзалтууд, 10 аймагт зохион байгуулсан орон нутгийн хэлэлцүүлэг, үндэсний зөвлөлдөх уулзалтын үеэр танилцуулж, санал авсан болно. 

Зохиогч: ХЭФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Бодлогын уялдаагүй хөгжил ба хүний эрх
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих