card
Зохиогч: ХЭФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Бэлгийн хүчирхийлэл, хүчингийн гэмт хэрэг
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

МУ-ын Засгийн газар хүний эрхийн нөхцөл байдлаа дээрдүүлэх чиглэлээр 2015 онд НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлөөс авсан үүрэг амлалтаа 2020 оны 5 сард хэлэлцэх гэж байгаатай холбогдуулан Монголын Хүний эрхийн Форумаас сонгож авсан 10 сэдвийн хүрээнд мэдээлэл бэлтгэж Цувралаар хүргэж байна. 

Зохиогч: ХЭФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Бэлгийн хүчирхийлэл, хүчингийн гэмт хэрэг
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих