card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах2018Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнИлТодБайдалИргэний боловсролдИнфографик

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдсан, дуусаагүй орхидсон барилгуудын гүйцэтгэлийн аудитын тайлан - 2018

Зохиогч: Эх сурвалж: Үндэсний аудитын газар. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдсэн, дуусаагүй орхигдсон барилгуудад хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан (2018 он)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2018
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдсан, дуусаагүй орхидсон барилгуудын гүйцэтгэлийн аудитын тайлан 2018
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдсан, дуусаагүй орхигдсон барилгуудын гүйцэтгэлийн аудитын тайлан - 2018

Аль аймаг, сумд, дүүрэгт дуусаагүй орхигдсон барилга, байгууламж үлдсэнийг, тэдгээрийн тоо, ангилал зэргийг инфографик мэдээллээс дэлгэрүүлнэ үү. 

Зохиогч: Эх сурвалж: Үндэсний аудитын газар. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдсэн, дуусаагүй орхигдсон барилгуудад хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан (2018 он)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2018
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдсан, дуусаагүй орхидсон барилгуудын гүйцэтгэлийн аудитын тайлан 2018
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах