card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах2019Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнИлТодБайдалИргэний боловсролдИнфографик

МОНГОЛ УЛСЫН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ: ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ БА ДУУСААГҮЙ ОРХИГДСОН БАРИЛГУУДЫН САНХҮҮЖИЛТ - инфографик

Зохиогч: Эх сурвалж: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдсэн дуусаагүй орхигдсон барилгуудад 2018 онд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан, Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай хууль, Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл, танилцуулга
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МОНГОЛ УЛСЫН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ: ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ БА ДУУСААГҮЙ ОРХИГДСОН БАРИЛГУУДЫН САНХҮҮЖИЛТ - инфографик
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

МОНГОЛ УЛСЫН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ: ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ БА ДУУСААГҮЙ ОРХИГДСОН БАРИЛГУУДЫН САНХҮҮЖИЛТ - инфографик

2019 оны төсөвт шинээр тусгаж, 2020 онд дуусгахаар төлөвлөсөн нийт 1.3 их наяд төгрөгийн өртөг бүхий 359 ажлаас 135.8 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий дөрвөн ажил 2020 оны төсвийн төсөлд тусгагдаагүй байна.  

Зохиогч: Эх сурвалж: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдсэн дуусаагүй орхигдсон барилгуудад 2018 онд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан, Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай хууль, Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл, танилцуулга
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МОНГОЛ УЛСЫН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ: ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ БА ДУУСААГҮЙ ОРХИГДСОН БАРИЛГУУДЫН САНХҮҮЖИЛТ - инфографик
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах