card
Зохиогч: Судлаач: С.Баттулга
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Нийгмийн халамжийн сангийн 2020 оны зарлагын төлөвлөлт
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Нийгмийн халамжийн сангийн 2020 оны зарлагын төлөвлөлт

Нийгмийн халамжийн сангийн зарлагын 2019 ба 2020 оны төлөвлөгөөг зарлагын ангиллаар энэхүү инфографикаас дэлгэрүүлж үзнэ үү. 

Зохиогч: Судлаач: С.Баттулга
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Нийгмийн халамжийн сангийн 2020 оны зарлагын төлөвлөлт
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах