card
Хүний эрхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2019#ХүнийЭрх #UPR #ХЭФИргэний боловсролдМэдээллийн хуудас

НЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ЗӨВЛӨЛД ИЛГЭЭСЭН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Зохиогч: Бэлтгэсэн: Хүний Эрхийн Форум (ХЭФ)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: НЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ЗӨВЛӨЛД ИЛГЭЭСЭН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

НЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ЗӨВЛӨЛД ИЛГЭЭСЭН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

МУ-ын Засгийн газар хүний эрхийн нөхцөл байдлаа дээрдүүлэх чиглэлээр 2015 онд НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлөөс авсан үүрэг амлалтаа 2020 оны 5 сард хэлэлцэх гэж байгаатай холбогдуулан Монголын Хүний Эрхийн Форумаас сонгож авсан 10 сэдвийн хүрээнд мэдээлэл бэлтгэж гаргалаа.

Энэ нь 20 орчим аймаг, орон нутаг, нийслэлийн 1000 гаруй иргэдээр хэлэлцүүлж, хүний эрхийн чиглэлээр ажилладаг төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөл төрийн байгууллагуудтай зөвлөлдсөний үндсэн дээр боловсруулагдсан мэдээлэл юм

Зохиогч: Бэлтгэсэн: Хүний Эрхийн Форум (ХЭФ)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: НЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ЗӨВЛӨЛД ИЛГЭЭСЭН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих