card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах2020Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнИлТодБайдалИргэний боловсролдИнфографик

МОНГОЛ УЛСЫН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ТУСААГҮЙ БОЛОВЧ УИХ-ААС НЭМЖ БАТАЛСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ СУДАЛГАА: АЙМГУУДАД

Зохиогч: Эх сурвалж: Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хууль (2019.11.13), Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл, танилцуулга (2019.09.26)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МОНГОЛ УЛСЫН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ТУСААГҮЙ БОЛОВЧ УИХ-ААС НЭМЖ БАТАЛСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ СУДАЛГАА: АЙМГУУДАД
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

УИХ-ААС 2020 ОНЫ ТӨСВИЙГ БАТЛАХДАА ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН 248 ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭГ АЙМГУУДАД ШИНЭЭР НЭМСЭН БАЙНА.

АЙМГУУДЫН ЕРӨНХИЙ ДҮН: Хамгийн олон төсөл нэмэгдсэн аймгууд Ховд, Хөвсгөл, Сэлэнгэ, Завхан бол 2020 онд санхүүжих дүн хамгийн өндөр 4 аймгаар Завхан, Дорнод, Хөвсгөл, Сэлэнгэ аймгууд нэрлэгдэж байна.

Дэлгэрүүлж инфографикаас үзнэ үү.

 

Зохиогч: Эх сурвалж: Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хууль (2019.11.13), Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл, танилцуулга (2019.09.26)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МОНГОЛ УЛСЫН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ТУСААГҮЙ БОЛОВЧ УИХ-ААС НЭМЖ БАТАЛСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ СУДАЛГАА: АЙМГУУДАД
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах