card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах2020Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнИлТодБайдалИргэний боловсролдИнфографик

МОНГОЛ УЛСЫН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ТУСААГҮЙ БОЛОВЧ УИХ-ААС НЭМЖ БАТАЛСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ СУДАЛГАА: НИЙСЛЭЛ

Зохиогч: Эх сурвалж: Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хууль (2019.11.13), Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл, танилцуулга (2019.09.26)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МОНГОЛ УЛСЫН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ТУСААГҮЙ БОЛОВЧ УИХ-ААС НЭМЖ БАТАЛСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ СУДАЛГАА: НИЙСЛЭЛ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

МОНГОЛ УЛСЫН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ТУСААГҮЙ БОЛОВЧ УИХ-ААС НЭМЖ БАТАЛСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ СУДАЛГАА: НИЙСЛЭЛ  

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ДҮН: УИХ-аас 2020 оны төсөв батлахдаа хөрөнгө оруулалтын 101 төсөл, арга хэмжээг нийслэлд шинээр нэмсэн байна. Сонгинохайрхан, Баянзүрх дүүргүүдэд хамгийн олон төсөл нэмэгджээ. 

Дэлгэрүүлж инфографик мэдээллээс үзнэ үү.  

Зохиогч: Эх сурвалж: Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хууль (2019.11.13), Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл, танилцуулга (2019.09.26)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МОНГОЛ УЛСЫН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ТУСААГҮЙ БОЛОВЧ УИХ-ААС НЭМЖ БАТАЛСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ СУДАЛГАА: НИЙСЛЭЛ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах